Tarieven & vergoedingen

Tarieven

Aan onze afspraken zijn kosten verbonden. Maandelijks ontvang je hiervan een factuur.

Een sessie kost € 75,00. Sessies duren 45 minuten. Oudergesprekken duren gemiddeld langer. Ook voor deze afspraken reken ik € 75,00.

 

Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden het gehele of een gedeelte van het factuur. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en van de polis. Informeer vooraf goed op welke vergoeding je kunt rekenen. In het overzicht hiernaast staan codes en registraties die de zorgverzekeraar gebruikt om de hoogte van de vergoeding vast te stellen.

 

Netwerk Integrale Kindzorg oost

De praktijk is aangesloten bij Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost (NIK). Dit netwerk ondersteunt kinderen die te maken hebben met ernstige ziekte, blijvende beperking en/of overlijden in het gezin. Als partner van dit netwerk is de financiering van mijn begeleiding onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Registraties

  • Vereniging van integraal therapeuten
    Lidnummer: 864.22.A

  • Als registertherapeut val ik het onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

  • Het kwaliteitsregister RBCZ 
    Registratienummer: 220584R

  • Praktijk Mist is opgenomen in het zorgregister.

 

Codes

  • AGB-code praktijk: 90090966
  • AGB-code A.M. van der Helm: 90113596

Niet tevreden?

VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat je van mij als therapeut mag verwachten. Het kan gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent. Het is belangrijk om deze klacht eerst met mij te bespreken. Door er samen over te praten, hoor ik waar je ontevreden over bent en zoeken we samen naar een oplossing.

Mocht je na ons gesprek nog het gevoel hebben dat we er niet uit zijn gekomen, dan kun je gebruik maken van de klachtenfunctionaris. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bel of mail met het secretariaat van de VIT en zij zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris contact met je opneemt.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de VIT: https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/