Coaching en therapie in omgeving Schalkhaar

Voor kind, jongeren & gezin

gespecialiseerd in verlies door ziekte, overlijden, scheiding en verlies op school

Heeft je kind last van:

Problemen met emoties?

Is je kind overmatig boos, verdrietig, angstig of onzeker? 

 

Problemen op sociaal gebied?

Zoals verminderd weerbaar, pestgedrag, moeite met het sluiten van vriendschappen, mist sociale vaardigheden of heeft je kind veel conflicten? 

 

Problemen op school?

Zoals weinig concentratie, faalangst, snel overprikkeld, gedragsproblemen of leerproblemen?

Problemen in het gezin?

Is er veel spanning en ruzie, mist er balans, onderlinge verbinding en plezier?

Je kind kan rouwen om verschillende verliezen

 

Verlieservaringen kunnen, soms onbewust, een onderliggende oorzaak zijn van deze problemen. Er zijn vier grote verliesgebieden waar je kind en je gezin mee te maken kan krijgen:

 

Verlies door scheiding

 • Echtscheiding
 • Verhuizing
 • Emigratie
 • Geen contact met familieleden of vrienden

Verlies op
school

 • Onveiligheid door pesten

 • Weinig sociale aansluiting

 • Leerproblemen
 • Wisseling klas of school

 • Minder zelfvertrouwen

Verlies door
ziekte

 • Je kind is ziek

 • Chronische / ernstige ziekte in het gezin

 • Intensieve zorg broer of zus (brusje)

 • Restverschijnselen na genezing
 • Psychische uitdagingen in het gezin

Verlies door overlijden

 • Papa of mama is overleden
 • Broertje of zusje is overleden
 • Overlijden in de familie
 • Klasgenootje is overleden
 • Huisdier is overleden

 

Sommig verlies is groot en duidelijk, zoals een overlijden. Ander verlies is kleiner en minder zichtbaar zoals het verlies van zelfvertrouwen. Wil je meer weten over wat het effect is van verlieservaringen bij je kind en je gezin? Klik hier voor meer informatie.

'

'Een kind die mag missen, ontwikkelt vertrouwen in zijn eigen weg naar veerkracht en geluk.' - Anneloes van der Helm

Maak een afspraak: