Rouw & verliesbegeleiding

In Bathmen of online

 

Heeft je kind te maken (gehad) met een verlieservaring?

 

Verlieservaringen kunnen, soms onbewust, een onderliggende oorzaak zijn van problemen nu. Er zijn vier grote verliesgebieden waar je kind en je gezin mee te maken kan krijgen:

 

Verlies door scheiding

 • Echtscheiding
 • Verhuizing
 • Emigratie
 • Geen contact familie of vrienden

Verlies door
ziekte

 • Je kind is (chronisch) ziek
 • Ernstige/chronische ziekte in gezin
 • Intensieve zorg broer/zus
 • Restverschijnselen na genezing
 • Psychische uitdagingen

Verlies door overlijden

 • Overleden vader of moeder
 • Overleden broer of zus
 • Overleden vriend(in)
 • Overleden familie
 • Overleden huisdier

Verlies
op school

 • Onveiligheid door pesten
 • Leerproblemen
 • Weinig sociale aansluiting
 • Wisseling klas of school
 • Faalangst / minder zelfvertrouwen

 

 

'

Sommig verlies is groot en duidelijk, zoals een overlijden. Ander verlies is kleiner en minder zichtbaar, zoals het verlies van zelfvertrouwen.'

Je kind rouwt om een verlies


Rouwen betekent dat je kind bezig is met het verlies en ook energie geeft aan het aanpassen aan de nieuwe situatie. Rouwen is het slingeren tussen deze twee gebieden.

Rouwreacties van je kind


Op ieder verlies volgt een unieke rouwreactie. Een kind wordt boos, trekt zich terug of gaat juist zorgen voor anderen en harder werken. Kinderen kunnen (tijdelijk) terugvallen in hun ontwikkeling. Ieder kind rouwt op zijn eigen manier en de reactie is per verlies verschillend. Het accepteren van het verlies en het aanpassen kost veel energie. 

Soms komt een reactie op een verlies pas na een aantal maanden of jaren. Dit is uitgestelde rouw. 
Ook herrouwen komt veel voor. Het verlies komt dan bij verschillende levensfases of bij bijzondere gelegenheden opnieuw naar voren.  

 

Er ontstaan problemen na een verlieservaring

 


' De beste ouders in de wereld kunnen hun kinderen niet tegen alles beschermen. Zij kunnen er alleen zijn om hun kinderen te helpen verwerken.'

Je kind ontwikkelt gedragsproblemen


Soms ontstaan er gedragsproblemen. Deze uiten zich bijvoorbeeld in het opzoeken van grenzen, overmatige boosheid of verdriet, het terugtrekken uit sociale situaties of hyperactief zijn. Gedragsproblemen kunnen voortkomen uit een gestagneerd of uitgesteld rouwproces. Bijvoorbeeld wanneer een kind de overtuiging heeft dat het verlies niet betekenisvol genoeg is om verdrietig over te mogen zijn.

 

Je kind ontwikkelt leerproblemen


Bij kinderen komt een rouwproces naast de eigen ontwikkeling te staan. Beide processen vragen ruimte van het werkgeheugen en kosten energie. Veel kinderen hebben moeite met concentreren op het schoolwerk na een verlieservaring. Bij een langdurige proces kan dit voor leerproblemen zorgen.

Rouw & verliesbegeleiding

Voor kinderen en jongeren


Soms heeft je kind even hulp nodig om zelf de weg terug te vinden naar veerkracht en gelukt. Coaching en therapie kan daarbij helpen. In de sessies wordt ruimte gegeven aan het verlies en worden activiteiten gedaan om de veerkracht te versterken. Hierdoor verminderen de gedragsproblemen en leerproblemen en kan je kind zelf weer verder op zijn eigen weg.

 

Voor ouders en het gezin


Jullie gezin is het belangrijkste en sterkste systeem rondom je kind. Een verlies raakt altijd het hele gezin. Maar ieder verlies is anders. In gezinstherapie bekijken we daarom samen wat wenselijk is bij de hulpvraag. Er zijn voldoende mogelijkheden, zoals: individuele afspraken met je kind, sessies met broertjes en zusjes samen, sessie met je kind en een ouders of oudergesprekken. Bij gezinstherapie staat het hele gezinsysteem centraal.

 

 

Maak vrijblijvend een afspraak.